Služby

Ponúkame Vám, komplexnú realizáciu obnovy budov, panelových a rodinných domov s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť.
 
Naše služby, ktoré sú na profesionálnej úrovni Vám ponúkame v týchto oblastiach:

 • Zateplenie, oprava a realizácia obvodových plášťov budov, panelových a rodinných domov,
 • zateplenie, oprava a realizácia strešných plášťov plochých striech,
 • vonkajšie a vnútorné omietky a malovky,
 • výmena okien, dverí,
 • sanácia balkónov a lodžií, oprava prípadne výmena zábradlí a hydroizolácií a dlažieb,
 • výmena výťahov,
 • rekonštrukcie vstupných portálov objektov, vrátane vestibul a spoločných priestorov domu,
 • stavebné práce všeobecne,
 • obklady, dlažby a podlahové krytiny,
 • klampiarske práce,
 • sadrokartón,
 • maľby a nátery.

 
 V rámci komplexnej realizácie pre Vás zabezpečíme aj nasledujúce služby:

 • Vybavenie dotácií ( EBRD – ŠFRB),
 • poradenstvo v oblasti financovania obnovy objektu,
 • vypracovanie projektovej dokumentácie,
 • posúdenie statiky objektu,
 • termovízne a prieskumné práce na budove,
 • energetický audit domu,
 • odstránenie systémových porúch,
 • výmena bleskozvodu,
 • dodávka a montáž plastových okien a dverí,
 • prípravu a vedenie stavby,
 • komplexnú inžiniersku činnosť – stavebné konanie, vydanie stavebného povolenia, územného rozhodnutia, kolaudačné konanie, stavebné práce všeobecne.